Automatizacija

Industrijski procesi zahtijevaju pouzdanu i kvalitetnu opskrbu energijom kao i odgovarajući parametri okoliša koji se održavaju u objektima u kojima se izvode takvi industrijski procesi. Neke industrije, primjerice farmaceutska te industrija hrane i pića, su posebno osjetljive na parametre pod kojima se njihova proizvodnja može održati. Osim toga, u svakoj proizvodnoj tvrtki aspekt uštede energije rastuće se kreće prema središtu pozornosti.

Napredna automatizacija i sustavi računalnog nadzora energije pružaju korisnicima neke prednosti:

  • Pouzdanu i kvalitetnu opskrbu energijom
  • Optimalan rad stroja i električnih uređaja kao dio energetskog sustava (klima – uređaji, rashladne stanice, toplinske stanice)
  • Ponovljive i predvidljive performanse procesa
  • Cjelokupna bolja kontrola procesa
  • Postizanje potrebnih parametara okoliša
  • Smanjena potrošnja energije
  • Veća kvaliteta proizvoda
  • Lakše otkrivanje i eliminiranje pogrešaka
  • Poboljšana učinkovitost održavanja

Postoji nekoliko sveobuhvatnih rješenja automatizacije za energetske sustave baziranih na konceptima automatizacije zgrada.  Iskustvo je pokazalo da za neka industrijska okruženja namjenska rješenja upravljanja energijom nisu pogodna. U slučajevima kada se zahtjeva viša razina funkcionalnosti, otvorenija i prilagodljivija rješenja, veća pouzdanost i performanse potrebne za integraciju različite opreme je mnogo bolje rješenje koje se koristi u industrijskim procesima automatizacije. U takvim slučajevima razvijamo specijalne algoritme za upravljanje energetskim sustavima te može pružiti odlična rješenja upravljanje energetskim sustavom za rad na pouzdanoj i fleksibilnoj industrijskoj opremi.