Montaže klima uređeja


Nakon dolaska u Vaš prostor pažljivo pristupamo zaštićivanju i po potrebi pomicanju Vašeg pokućstva. Istovremeno se dogovaramo o tijeku posla, mjestu montaže klima uređaja te mogućem trajanju montaže. Raspakiravamo klima uređaj te na pod prostora u zoni rada podmećemo zaštitne prostirače radi zaštite poda.

Pažljivo raspoređujemo sav potrebni alat na način da naš alat nema doticaja s Vašim pokućstvom ili stvarima. Nakon određivanja mjesta montaže klima uređaja pristupamo samoj montaži, tako da vas istovremeno informiramo o samom tijeku montaže i radnjama koje slijede.

Unutarnja jedinica se montira na mjesto koje je najpovoljnije za cirkulaciju zraka po prostoriji i pri tom se puno pozornosti polaže na osoblje koje mora biti zaštićeno od direktne cirkulacije hlađenog zraka.

 

Bušenje rupe u zidu radi prolaska potrebne instalacije koja povezuje vanjski i unutarnji uređaj vrši se pomoću bušilice za beton ili pomoću drugih alata (ako zid nije betonski ili od cigle) i pri tom se sa usisivačem usisava prašina koja nastaje prilikom poduzetih radnji.

Nakon bušenja otvora na zidu odmah se pristupa dodatnom usisavanju prašine i sitnih čestica s poda tako da se otkloni i najmanja mogućnost oštećivanja poda i namještaja. Istovremeno dok traje bušenje ili neposredno nakon toga spaja se unutarnja jedinica s bakrenim cijevima posebno izoliranim za niske i visoke temperature, te se spajaju potrebni električni kablovi i odvod kondenzata, kako bi se unutarnja jedinica klima uređaja mogla postaviti na zid. Cijev odvoda kondenzata se instalira u dogovoru s korisnikom i odvodi na najbolje moguće mjesto.Kondenzat (voda) se stvara u unutarnjoj jedinici kad unutarnja jedinica hladi. U slučaju kad unutarnja jedinica grije kondenzat se stvara u vanjskoj jedinici. Nakon postavljanja unutarnje jedinice na zid pristupa se postavljanju vanjske jedinice. Vanjska jedinica se postavlja na mjesto koje mora zadovoljavati tehničke zahtjeve uređaja i budućeg servisiranja, uzevši u obzir Vaše potrebe u smislu organizacije prostora.


 
 


Kad je vanjska
 jedinica montirana i spojena s cijevima i kablovima koje idu od unutarnje jedinice, spaja se strujni kabel te se klima uređaj pušta u probni rad
. Istovremeno se usmeno objašnjavaju funkcije rada klima uređa
ja koje se odabiru putem daljinskog upravljača.Za detaljniji 
opis svih funkcija rada postoje pismene upute.
Po samom završetku posla pristupamo čišćenju prostora, te odnošenju svih otpadnih stvari koje su nastale pri montaži. Tijekom samog rada možete postavljati pitanja o samoj montaži i mogućim nejasnoćama. 
Cijene montaža :
 
  • Montaže uređaja do 3.5 kW:
                                                    1000,00 Kn + PDV 250,00 Kn = 1250,00 Kn
  • Montaža uređaja do 5.5 kw:
                                                     1200,00 Kn + PDV 300,00 Kn = 1500,00 Kn
  • Montaža uređaja do 7.5 kw:
                                                     1500,00 Kn + PDV 375,00 Kn = 1875,00 Kn


Za veće uređaje i multi-split sisteme, cijena po dogovoru!Osnovna montaža uključuje:

- duljinu instalacije (cijevi) do 3 m (preko toga 120,00 kn/m)
- jedan proboj zida do 40 cm debljine
- montažu vanjske jedinice do visine 3 m
- montažu unutarnje jedinice do visine 3 m
- postavljanje cijevi za odvod kondenzata do 3 m, u pripremljeni odvod
- priključak električnog napajanja na pripremljenu utičnicu, do 1,5 m
  udaljenosti od unutarnje jedinice
- puštanje u pogon i osnovne upute za korištenje


Cijena instalacija (pripreme):

Cijena ukopavanja instalacije utvrđuje se po izvidu:
Kreće se u  rasponu od 150,00 Kn/m+PDV do 300,00 Kn/m+PDV, ovisno o vrsti zida i 
paketu cijevi koje se koriste.

 
Nadžbukno postavljena instalacija između unutarnje i vanjske jedinice 
pokriva se ukrasnim kanalima i spojnim elementimaCijena montaže uređaja na postojeće instalacije:
  • Montaže uređaja do 3.5 kW:
                                                    600,00 Kn + PDV 150,00 Kn = 750,00 Kn
  • Montaže uređaja do 7.5 kW:
                                                    800,00 Kn + PDV 200,00 Kn = 1000,00 Kn
Osnovna montaža uključuje:

- montažu vanjske jedinice do visine 3 m

- montažu unutarnje jedinice do visine 3 m
- par nosaća

- puštanje u pogon i osnovne upute za korištenje

Cijena demontaže uređaja:
  • Demontraža uređaja te ekološko zbrinjavanje istog
  • 200,00 Kn +PDV 50,00Kn = 250,00 Kn

Cijena dizalice ili košare:
  • Za radove do cca. 20 metara visine 350 Kn+PDV po satu rada košare
  • Za radove preko 20 metara te težina većih od 300 kg, cijena se formira po izvidu