03.10.2013

Puštanje opreme u rad

 
 

Pored održavanja sistema, nudimo i i puštanje opreme ili sistema u rad, podešavanje sistema upravljanja, perifernih elemenata automatike, 
upravljačkih ormara i usklađivanje 
rada elemenata automatike 
sa elektromotornim pogonom u polju.
 

Naša ponuda puštanja u rad  HVAC sistema, obuhvćta usklađivanj
e rada sistema sa opremom
u okruženju, montažu i spajanje perifernih elemenata automatike, vizualnu i funkcionalnu provjeru opreme za automatiku, provjera DDC regulatora i
 podešavanje parametara sistema za optimalan start i režim rada.

 

 
Kao sastavni dio puštanja opreme u rad je i obuka korisnika za
 osnovni servis i intervencije, a opcionalno možemo 
ponuditi i mjerenje parametara kalibriranom opremom.Posjedujemo opremu za mjerenje temperature, pritiska, protoka vzraka i protoka vode u okviru HVAC sistema.